Trening Rozwoju (Coaching)

Coaching

Jest to rodzaj treningu przeznaczony dla osób chcących zwiększyć swoją skuteczność zawodową, chcących poprawić umiejętność komunikacji w relacjach z otoczeniem. Trening rozwoju uczy asertywności i pomaga wyznaczać drogę do realizacji celów.

Trening rozwoju związany jest z ogromnym potencjałem, który tkwi w każdym człowieku. Potencjał ten nie zawsze jest zauważalny lub w niewłaściwy sposób realizowany. Jest procesem pozwalającym uświadomić sobie swoje możliwości, uczy wykorzystywać I osiągać cele życiowe bez niepotrzebnego stresu.

 

 
Podsumowując, czym jest trening osobowości ….

–        Nauką asertywności i pewności siebie

–        Odpowiedzią na pytanie Kim Jesteś i dokąd zmierzasz

–        Eliminacją niekorzystnych nawyków

–        Przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu

–        Samouświadomieniem nowej perspektywy i możliwości rozwoju zawodowego i osobistego

–        Nauka umiejętnego przekształcania marzeń w cele

 

Konsultacje treningu rozwoju mają na celu:

– rozpoznawanie i analizę celów,

– analizę sposobów podejmowania decyzji, działania i myslenia.

– uczą nowych form percepcji zachowań adekwatnych do sytuacji.