Interwencja kryzysowa jest formą intensywnej, krótkoterminowej pomocy (od kilku do kilkunastu spotkań), przeznaczoną dla osób, w konkretnej krytycznej sytuacji zyciowej takiej jak utrata bliskiej osoby, utrata pracy, nagłe zmiany sytuacji życiowej, itp.
Ta forma pomocy koncentruje się przede wszystkim na rozwiązywaniu aktualnych trudności i udzieleniu wsparcia emocjonalnego osobom doświadczającym sytuacji kryzysowych i związanych z nimi trudności emocjonalnych.