Proces diagnostyczny jest nieodzownym elementem pracy terapeutycznej, dzięki niemu bowiem można rozpoznać problem, dociec jego zródeł i zrozumieć zachowanie człowieka. Umożliwia również poszukiwanie zasobów, z których będzie można korzystać w dalszej pracy.

Diagnostyka może być także traktowana jako odrębna procedura, która w danym momencie nie będzie związana z podjęciem dalszej pracy terapeutycznej np. opiniowanie na potrzeby różnych instytucji. Wymaga to znacznie szczegolowej analizy na wielu poziomach, wobec czego wymagana jest odrębna konsultacja diagnostyczna.

Metody diagnostyczne oraz czas trwania całego procesu jest zależny od Państwa potrzeb oraz celu, dla którego diagnostyka jest prowadzona (średnio diagnostyka zajmuje od 1 do 3 spotkań).

Praca diagnostyczna opiera sie na wynikach wywiadu psychologicznnego, obserwacji, testów psychologicznych (kwestionariuszowych oraz testów projekcyjnych), oraz eksperymentów klinicznych.

Specjalizuję się w diagnostyce całościowych zaburzeń rozwojowych – autyzmu,  Zespołu Aspergera, ADHD, jak i również opóznień rozwojowych, problemów uczenia się, ustalaniu poczytalności.