Pierwsze spotkanie ma formę konsultacji psychologicznej w celu określenia problemu pacjenta. Czasami zdarza się, iż jedno spotkanie jest niewystarczające i może przedłużyć się na kolejne spotkania do momentu określenia problemu pacjenta. Konsultacje (indywidualne, par, rodzinne) to pojedyncze spotkania, które na ogół są wstępem do dalszej współpracy. Czasami też klient po terapii potrzebuje doraźnego wsparcia w sytuacjach problemowych, wówczas ma ono character konsultacji psychologicznych.

Pierwsza konsultacja zazwyczaj trwa od 50min do 1.5 godziny. Kolejne 50 min.

W razie potrzeby oferuję również pomoc w uzyskaniu konsultacji u innych specjalistów (psychiatry, neurologa, seksuologa) lub nawiązaniu kontaktu z ośrodkami specjalistycznymi oferującymi pomoc, której nie będę mogła Państwu udzielić w ramach oferty gabinetu.

Klient jest zobowiązany podpisać kontrakt z terapeutą.
Jeżeli pacjent odwoła pierwszą lub kolejną z umówionych sesji później niż 24 godziny przed spotkaniem, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za sesję.