W związku z czym, iż pomoc psychologiczna często może być ograniczona dla osób mieszkających poza granicami kraju, czy w rejonach z dala od ośrodków profesjonalnej pomocy, mniej zaludnionych lub bez dostępu do języka ojczystego, oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną on-line. Pomoc psychologiczna przez Skype niestety nie zastąpi kontaktu z psychologiem na żywo, niemniej jednak, w niektórych przypadkach konsultacja on-line może być jednak wystarczająco dobrym substytutem konsultacji w gabinecie.
Konsultacje Skype wymaga przestrzegania tych samych reguł co konsultacja w gabinecie, to znaczy punktualności i dyskrecji. Preferowany tryb pracy to wideo rozmowa przez Skype.
Płatność odbywa się przelewem na konto, w formie przedpłaty.