Terapia indiwidualna , par i rodzin to metoda leczenia „duszy” i umysłu”. Jest sposobem na rozwiązywanie różnych problemów natury psychologicznej.

Celem psychoterapii jest określenie przyczyn powstawania  problemów i wyeliminowanie ich poprzez zmiany sposobu myślenia i zachowania. Terapia uczy samokontroli, radzenia sobie z lękami i stresem. Ma na celu poprawę samooceny i motywacji do działania. Wspomaga umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji  z otoczeniem.

Istotą psychoterapii jest bezpośredni kontakt między psychoterapeutą i osobą leczoną. Formę i rodzaj psychoterapii indiwidualnie dobieram do konkretnego przypadku.
Psychoterapia zalecana jest osobom cierpiącym na brak umiejętności radzenia sobie z sytuacjami związanymi z życiem codziennym, niestabilnymi emocjonalnie, z zaburzeniami poznawczymi oraz adaptacyjnymi.
W przypadkach gdy racjonalne argumenty są niewystarczające by uzyskać poprawę stanu emocjonalnego wskazane jest rozpoczęcie terapii.

Prowadzę terapie dla osób indiwidualnych, par, rodzin oraz terapię grupową.
Czas trwania terapii jest uzależniony i dopasowany indywidualnie do każdego przypadku.